Klanten trouw met content van AS Adventure

as-adventure

Briefing

AS Adventure maakt content die mikt op beleving via een mix van expertise en inspiratie. Lang had het bedrijf enkel instore en paid media ter beschikking. In 2009 startte het met een eigen AS Magazine, waaruit in 2012 een multichannelaanpak groeide. Die stap moest het mogelijk maken om klanten meer en beter te inspireren.

Strategie

AS Adventure wil ook in de multichannelbenadering contentklanten tot trouwe klanten omvormen. ‘Via meerdere kanalen wil AS Adventure met waardevolle content een bepaalde doelgroep bereiken, verwerven en aanzetten tot een winstgevende actie’, zegt Jef De Busser, content manager bij Head Office dat AS Adventure begeleidt. Naast klantentrouw zijn brand awareness, product awareness en meer verkopen aparte doelstellingen. En AS Adventure maakt dat concreet. Meer klantentrouw betekent één winkelbezoek per jaar per klant extra. Meer verkoop staat voor een extra (gemiddelde) aankoop per jaar per klant.

Uitwerking

Om beter en vlotter te kunnen inspireren, begon AS Adventure vanaf de zomer van 2015 met een andere multichannelfilosofie. Men bleef denken vanuit de klant, maar daarna werd eerst op content gefocust. ‘Voorheen werkten we met een aparte planning per kanaal’, zegt Jef De Busser. ‘Nu maken we het hele jaar door content. We vertrekken vanuit het verhaal en kijken hoe we dat het best vertellen in het magazine, instore, via e-mail, website, social media en YouTube. Video is zeer belangrijk geworden.’

Resultaten

De nieuwe aanpak leverde in augustus 2015 meteen resultaten op. Aan de 150.000 exemplaren van AS Magazine voegde het 240 uur kijktijd op YouTube toe. De Explore More-mailings scoorden een openingsratio van 45,9 procent. ‘Bovendien meten we al jaren een stabiele ROI: elke euro die AS Adventure in content marketing investeert, genereert 26 euro’, besluit Jef De Busser.

Het belang van contentmarketing voor de overheid

Kortom is de vereniging voor overheidscommunicatie. Zij brengen communicatieambtenaren samen en informeren hen over het communicatievak, onder andere met een jaarlijks congres. In 2017 gaat dit event door op 16 mei, in de Zebrastraat in Gent.

Als contentmarketing voor één groep relevant is, dan wel voor de overheid. Overheden hebben in hun missie de opdracht om hun bevolking zo goed mogelijk te informeren. Het is opvallend dat er nog steeds teruggevallen wordt op kortlopende campagnes, die dan misschien even de aandacht trekken, maar al even snel wegdeemsteren.

Een bijkomend probleem is het schrijnend gebrek aan entertainment. “Wat we doen is ernstig en moet ernstig gebracht worden,” hoor je wel eens. Ik herinner mij het commentaar van een communicatieambtenaar op ons voorstel voor de vernieuwing van het stadsmagazine: “we gaan er toch geen pretblad van maken!” Content van overheden moet net zoals alle andere content van bedrijven concurreren met wat de media brengen. Ook zij leveren veel inspanningen om het nieuws op zo’n attractief mogelijke manier te brengen. Doe je dat niet, dan verlies je de strijd om de aandacht.

Op het congres zullen we tonen hoe het ook anders kan.